وانت کوچک و بار سنگین

np090427010.jpg
یک فروشنده نارگیل با یک وانت سه چرخه، هزاران نارگیل را به بازار می برد.
سرعت این وانت کمتر از افراد پیاده بود و راننده آن در زیر نارگیل ها ناپدید شده است.
منبع: رسانه های گروهی انگلستان در بیست و ششم آوریل

/ 0 نظر / 27 بازدید